GFT afval


Een flink deel van ons afval in huis is groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het is goed om dit gescheiden in te leveren: van gft kan een goede kwaliteit compost en biogas gemaakt worden. Gooi je schillen, stronken en snoeiafval daarom in de gft-bak (groenbak of biobak).

Bak met schillen, stronken en eierschalen. Groente, fruit en tuinafval scheiden is goed voor het milieu.
Gft dat gescheiden is ingezameld, gaat meestal eerst naar een vergistingsinstallatie. Daar wordt er biogas (groen gas) en compost van gemaakt. Compost wordt bijvoorbeeld door boeren, tuinbouwers en gemeenten gebruikt om de bodem te verbeteren. In sommige gemeenten kun je ook gratis compost ophalen voor je eigen tuin, bijvoorbeeld op de Landelijke Compostdag op 25 maart 2017. Check de website van je gemeente of je compost kunt ophalen.

Heb je een tuin, dan kun je ook zelf een composthoop maken voor je groente-, fruit- en tuinafval. Zorg wel dat het composteren goed gaat, want anders ontstaan er juist broeikasgassen als methaan en lachgas.
Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.