Zelffinanciering ofwel Earned Income


Met "Zelffinanciering" ofwel earned income strategies worden door ondernemende non-profits gegenereerde eigen inkomsten aangeduid.

Earned income strategieën zijn voor non-profits om een aantal redenen het overwegen waard: De afhankelijkheid van subsidies en donaties wordt verminderd, eigen inkomsten kunnen in tegenstelling tot andere financieringbronnen vrij worden aangewend.

Daarnaast hebben earned income strategies een positieve invloed op de ontwikkeling van de organisatie en haar missie-impact.

Belangrijk criterium is dat deze eigen inkomsten tegelijkertijd de missie versterken en de inkomsten diversificeren en flexibiliseren.


De voordelen op een rij ...
* Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties.
* Meer financiële armslag door extra inkomsten.
* Zelffinanciering kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus meer maatschappelijke en culturele impact te realiseren.
* Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Zo kan het verkopen van diensten en produkten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf de naamsbekendheid vergroten.
* Klanten die produkten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs en kunnen op deze manier het draagvlak voor de organisatie vergroten.
* De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van produkten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, onwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden.
* Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld.

Er zijn erg veel mogelijkheden om aan "zelffinanciering" te doen en om veel instrumenten in te zetten. Veel van dit soort initiatieven rangschikken we vaak onder fondsenwerving. De mogelijkheden zijn legio! Belangrijk is dat u een afgewogen selectie maakt welke mogelijkheden voor uw organisatie en doelen de beste kansen biedt mede op basis van uw ambities en belanghebbenden.

Wij zijn graag bereid u bij deze selectie te helpen en met u te komen tot een plan-van-aanpak bijvoorbeeld door middel van uw deelname aan de Inspiratiebijeenkomst "Hoera, geen subsidie meer!".


Kijk hier naar de speciale uitgave "Zelffinanciering voor Sociale Ondernemers" van Boris Franssen ...

Kijk naar de verschillende "boeken & tools" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.