WijkAlliantie


Stichting WijkAlliantie is een onafhankelijk landelijk netwerk van actieve bewoners uit interculturele wijken.

De stichting verbindt bedrijven, woningcorporaties, gemeenten, maatschappelijke organisaties en scholen aan deze interculturele bewoners(groepen) om van binnenuit de Nederlandse 'samen'-leving te versterken.

WijkAlliantie verenigt en steunt creatieve, sociaal ondernemende mensen die zélf en met elkaar werken aan een veilige en prettige leefomgeving.


Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.