Vrijwilligerswerk


De maatschappij heeft vrijwilligers hard nodig en worden ateeds belangrijker in onze samenleving.

Een vrijwilliger is iemand die actief is zonder vergoeding en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel (maar zonder familieband), binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten, vredesactivisme of hulp aan de 'sans-papiers'.

Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden (die luisterbereidheid en/of maatschappelijk engagement vergen) of op allerhande bestuurs -, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.

Overigens mogen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer en actuele informatie.
Meer informatie ...

Kijk hier voor het binden en binnehlane van vrijwilligers ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.