Volksdansen


Onder volksdans en volksdansen verstaat men in de regel de traditionele dansen van een bepaalde streek of land. De muziek waarop gedanst wordt, wordt doorgaans aangeduid met volksmuziek.

Nederlandse volksdansen zijn de in meer of mindere mate traditionele dansen zoals die vroeger (voor de tijd van de radio) door het volk uitgevoerd werden. Tegenwoordig worden er nog steeds volksdansen bijgemaakt. Het zijn dan nieuwe dansen (patronen) die gebruikmaken van de stijl van de authentieke dansen, op oude of nieuw gecomponeerde volksmuziek.

Internationale volksdans is een verzamelnaam voor dans die gebaseerd zijn op etnische muziek van diverse landen. Meestal zijn dat traditionele dansen, maar het kunnen ook modernere dansen zijn. Een andere verzamelnaam is werelddans.

Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.