Vitaal Sportpark


Welk antwoord heeft het sportpark op de veranderende vraag naar en context van sport? Vitale Sportparken met toekomstperspectief worden gekenmerkt door: functiemenging, ruimtelijke integratie, een goede sportieve en maatschappelijke benutting, openheid en bestuurlijke vitaliteit. 

Functiemenging vormt het logische vervolg op het multifunctionele sportpark. Door functies te koppelen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben (bijvoorbeeld werk, dienstverlening, retail en sport) vervagen scheidslijnen, worden sportparken werkelijk ‘opengebroken’. Ruimtelijke integratie richt zich op het maken van sportieve en functionele verbindingen tussen de openbare ruimte, actieve verkeerroutes, groen- en recreatiestructuren en het sportpark. De openbare ruimte krijgt als het ware ‘sportlinten’ die de sport van het sportpark de wijk in brengen. 

Bij een goede benutting hebben we het niet alleen over de sportieve benutting maar zeker ook over de maatschappelijke benutting. De afstand tot de samenleving en/of arbeidsmarkt wordt beslecht op het sportpark met meedoen en werkervaringsplekken en ook dagactiviteiten. De ruimtelijke en fysieke inrichting van het sportpark is geoptimaliseerd voor deze brede maatschappelijke functie.
 Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.