Vermogensfondsen


Een "vermogensfonds" is een organisatie die een hoeveelheid geld (vermogen) beheert met de bedoeling om daar goede doelen mee te steunen. Vermogensfondsen doen niet aan actieve fondsenwerving.

De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Meer dan 330 vermogensfondsen zijn lid van de FIN. Deze fondsen steunen goede doelen op uiteenlopende gebieden als maatschappelijk welzijn, natuur, internationale samenwerking, gezondheid en cultuur.

De kerntaken van de FIN zijn:
•Belangenbehartiging van haar leden bij overheid en politiek;
•Stimulering van kennisdeling en professionalisering;
•Bevorderen van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;
•Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.

Daarnaast adviseert de FIN diegenen die overwegen een vermogensfonds op te richten Jaarlijks publiceert Walburg Pers het Fondsenboek , waar subsidiezoekers informatie over zo'n 1000 fondsen kunnen vinden.


Bron en meer informatie ...

Kijk hier eens naar specifieke fondsen in de "sport" ...

Kijk ook eens naar de informatie van Fondsenwervingonline ...

Zie onderstaande "introductie" van de "online cursus Fondsenwerving" van het VSB Fonds ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.