Vegetarisme


Vegetarisme is de voedingswijze die zich kenmerkt door "het niet eten van vlees, vis, schaaldieren en gevogelte". Sommigen nemen deze definitie strikter en beschouwen vegetarisme als de voedingswijze waarbij men alleen plantaardig voedsel tot zich neemt. Mensen die deze voedingsregel in de praktijk brengen, worden aangeduid als "vegetariŽrs".

Vegetarisme is afgeleid van het Latijnse vegetus, wat "levendig" betekent. Nederland telt ongeveer 750.000 mensen die vegetariŽr zijn.Het land met de meeste vegetariŽrs is ongetwijfeld India. Dertig procent van de Indiase bevolking is vegetariŽr. Dat komt neer op ongeveer 310 miljoen mensen ofwel ongeveer 5% van de wereldbevolking.


Vormen
Er zijn verschillende vormen van vegetarisme:

* Ovo-vegetarisme
Is een vorm van vegetarisme waarbij men wel eieren, maar geen melkproducten gebruikt.

* Lacto-vegetarisme
Is een vorm van vegetarisme waarbij men wel melkprodukten, maar geen eieren gebruikt.

* Lacto-ovo-vegetarisme
Is een vorm van vegetarisme waarbij men zowel melkprodukten als eieren gebruikt.

* Veganisme
Veganisme is een vorm van vegetarisme waarbij geen enkele vorm van dierlijk voedsel wordt gegeten (meestal dragen veganisten ook geen leer e.d.). Dieren behoren onbeperkt hun natuurlijke vrijheid te behouden.

* Fruitisme
Fruitisme is de meest extreme vorm van vegetarisme. Fruitarismers respecteren niet alleen het leven van dieren, maar ook van bomen en planten. Daarom eten ze (in het meest extreme geval) slechts fruit en noten, omdat de boom of plant daarbij in leven blijft en fruit en noten zijn bedoeld als voedsel.

U bent dus een vegetarier als u in een van de bovenstaande categorieen valt, alleen de vorm verschilt, er wordt een ander naampje aan gegeven.


Motieven
1. Medeleven met dieren: dit motief kan voortkomen uit een afkeer van de bio-industrie of bezwaar tegen het doden van dieren. Bovendien vinden velen het walgelijk een dood dier te eten.

2. De zorg voor het milieu (lucht, bodem, water): voor de productie van plantaardig voedsel is minder landbouwgrond nodig dan voor vleesproductie. Het mestoverschot (ammoniak) en de gebruikte medicijnen belasten het milieu.

3. Redenen van menselijke gezondheid: sommige studies beweren dat vegetariŽrs gezonder zijn en langer leven dan vleeseters.

4. Het wereldvoedselprobleem: het voedsel dat nu gebruikt wordt voor de groei van dieren (lees: de vleesproductie) kan efficiŽnter aangewend worden om de honger of een voedselcrisis te bestrijden. Een dier eet vele malen meer voedsel dan het via de slacht uiteindelijk zal opleveren. Men kan dus vegetariŽr worden uit solidariteit met de hongerende medemens.


Kijk eens voor produkten en artikelen op de webshop van Vega-Life ...

Kijk hier eens naar de mogelijkheden van de Vegapolis ...

Kijk ook hier voor 5 redenen waarom minder vlees eten goed is voor een gezondere wereld ...

Kijk hier voor informatie over het boek The Wisdom Factor met co-auteur HKH Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.