Marktonderzoek / ValueGame
Wilt u nu echt weten hoe uw medewerkers, cliƫnten, klanten etc. uw dienstverlening of product waarderen? Maak dan gebruik van de "ValueGame"!

De ValueGame is een methode, gericht op het onderzoeken van de mate waarin respondenten (de doelgroep van medewerkers, cliƫnten, klanten, enz.) uw dienstverlening waarderen.

Deze methode gaat verder dan traditionele tevredenheidsonderzoeken. Want naast de mate van "tevredenheid" wordt vooral gekeken naar het "belang" dat de respondent toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich uw dienstverlening tot andere diensten en producten die uw doelgroep gebruikt. Het gaat er immers niet alleen om dat uw doelgroep tevreden is; het gaat er ook om dat hetgeen u biedt voor hen ook daadwerkelijk belangrijk is!

De ValueGame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden:

* Probleemanalyse: Het sociaal marktonderzoek.
* Door)ontwikkelen van een dienst of activiteit.
* Stakeholdersanalyse: Welke belanghebbenden kennen welke waarde toe aan welke onderdelen van de dienstverlening of het aanbod.
* Meten van rendement/effecten: Wat levert een investering in een maatschappelijke interventie op voor de doelgroep; hoe verhouden zich de kosten en de waarde.
* Medewerkerstevredenheid Plus: Niet alleen de tevredenheid van medewerkers, maar ook welke waarde zij hechten aan de verschillende onderdelen wordt gemeten.

Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. U vindt deze per onderdeel op deze website.Bron, meer informatie en bestellen ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.