ValueFactory


"ValueFactory" heeft als doel om organisaties en initiatieven te ondersteunen en te stimuleren bij het inzicht krijgen in hun maatschappelijke meerwaarde.

Dit doen wij door het inzetten van specifieke middelen en methoden, om zo de doelstellingen op een duurzame manier te kunnen realiseren.

Uitgangspunt is dat wij organisaties inzicht geven in de maatschappelijke bijdrage die zij kunnen leveren, hoe ze die zichtbaar kunnen maken en deze kunnen benutten.

Door behoefte- cq. marktonderzoek ("probleem"-analyse) komen we gezamenlijk tot een samenhangend plan over de (inrichting van de) organisatie (waaronder de inzet van mensen), financiering en marketing & communicatie.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.