Trainingen


Social in Business BV heeft tal van trainingen en workshops gegeven waarbij ook de inzet van verschillende marketing-instrumenten werden belicht. Deze kennisoverdracht (o.a.in samenwerking met derden) gebeurt c.q. kan gebeuren in de sfeer van:

- Trainingen en Workshops
- (Gast)colleges
- Expertmeetings
- Ontbijtsessies
- Brainstormbijeenkomsten
- Bedrijfsbezoeken

Op de volgende terreinen werden bijeenkomsten gehouden:

- Zelffinanciering
- Fondsenwerving
- Maatschappelijke Sponsoring
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Marketing

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.