Subsidies


Subsidie (van Latijn subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciƫle organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering.

Subsidie is vaak een grillige geldstroom waaraan het gevaar van afhankelijkheid kleeft. Stopt de subsidie dan kan dit consequenties hebben voor doorgaan van het project of de activiteit met het risico dat het beoogde maatschappelijke of culturele effect niet of onvoldoende wordt gehaald. Maar verschillende activiteiten zijn zonder (start)subsidie niet mogelijk of worden onbetaalbaar voor gebruikers bv. toneel, serieuze muziek en musea, onderwijs, openbaar vervoer, sport, specifieke re-integratieactiviteiten.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook eens naar de informatie van Fondsenwervingonline ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.