Sport & Society


Het netwerk Sport & Society richt zich op vraagstukken over de maatschappelijke betekenis van sport. Meer in het bijzonder op de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving.

Dit betekent bijvoorbeeld dat Sport & Society wil begrijpen hoe geweld op het voetbalveld ontstaat, welke inrichting van publieke ruimten mensen aanzet tot bewegen, hoe de toekomst van de sportvereniging eruit ziet, waarom sportbestuurders soms onethisch handelen, hoe een sport- en beweegprogramma chronisch zieken kan helpen, op welke manier mega sportevenementen ‘legacy’ kunnen creëren en hoe sportblessures voorkomen kunnen worden.

Sport & Society is een kennis- en innovatienetwerk dat de betekenis van sport voor een gezonde, inclusieve en veilige samenleving wil begrijpen. Sport & Society is een initiatief van de Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum Utrecht en Hogeschool Utrecht.

In het netwerk bundelen onderzoek- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke (sport)organisaties hun kennis en zij vertalen dit naar toepassingen in beleid, onderwijs en (sport)praktijk.


Bron en meer informatie ...