Solar Cooking met Cookit


Miljoenen mensen koken dagelijks met hout. Dit leidt tot :
- Erosie van vruchtbare gronden door houtkap en geen herbeplanting.
- Longziekten en kindersterfte door rookontwikkeling.
terwijl :
- Vrouwen en kinderen 4 uur per dag hout verzamelen, vaak in onveilige gebieden.
- De helft van inkomen wordt besteed aan aankoop van hout.

Duurzaam alternatief
Het gebruik van de Cookit (met hooimand) is voor koken met de zon een duurzaam alternatief. Dagelijks voedsel wordt gestoofd en water wordt gepasteuriseerd. Bovendien is het gebruik van CooKit en hooimand veilig en bespaart tijd, geld en reduceert CO2-uitstoot omdat minder bomen worden gekapt.

Versterken lokale economie
De CooKits en hooimanden worden in lokale werkplaatsen handmatig gemaakt waardoor de positie van vrouwen wordt versterkt: geld verdienen en participeren in de lokale economie.


Bron en meer informatie ...

Kijk voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.