Social in Business BV


Voorheen was Eric Denneman (ook) actief in zijn eigen bedrijf Social in Business BV; een Adviesbureau op het gebied van Sociaal en Cultureel Ondernemen met onderstaande doelen en werkzaamheden.


"Wij helpen organisaties, ondernemingen en individuen bij het realiseren van duurzame maatschappelijke/culturele verbeteringen en activiteiten gericht op het welzijn van "people" en "planet" op het gebied van zorg, sport & recreatie, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, natuur & milieu en maatschappelijk en dit willen doen op een financieel duurzame manier in het kader van "sociaal/cultureel ondernemerschap".

Graag willen wij u helpen bij vragen als bijvoorbeeld:

- Hoe kunnen we duidelijker aangeven waar onze organisatie voor staat en welk maatschappelijk/cultureel verschil we willen maken?
- We beseffen dat we alleen succesvol kunnen zijn als we goed weten wie onze doelgroep is c.q. belanghebbenden zijn. Hoe brengen we deze in kaart?
- We realiseren ons dat specifieke competenties nodig zijn maar welke zijn dit dan en hoe maken we ons deze eigen?
- Wij willen op een zo'n meest financieel duurzame manier ons gewenste maatschappelijke/cultureel rendement halen. Daarbij willen we onafhankelijker zijn van bv. grillige geldstromen als subsidies en donaties. Hoe doen we dat?
- Wij erkennen dat het meten van de beoogde resultaten belangrijk is om vooral sturing te geven aan onze activiteiten en weten of we op de goede weg zijn maar hoe zetten we dit op?
- We hebben moeite om onze ambities en doelen te communiceren en te "vermarkten". Met welke instrumenten kunnen we dit verbeteren?

Kunnen wij u helpen? Neemt u dan contact met ons op. Wij willen u dan met dit soort vragen helpen waardoor u nog beter in staat bent om vanuit uw "sociaal/cultureel ondernemerschap" de impact die u wilt te kunnen bereiken".


Deze werkzaamheden kunnen nu ook nog worden verricht.

Kijk hier voor meer informatie ...


Voor meer informatie over specifieke onderdelen kijk eens via onderstaande links ...

Kijk hier voor meer informatie over "sociaal en cultureel ondernemen" ....

Kijk hier oor meer informatie over "zelffinanciering" ...

Kijk hier voor meer informatie over "fondsenwerving" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.