Social Venturing


Social venturing – maatschappelijk investeren – is het met kennis, visie en financiële middelen investeren in projecten die geen toegang hebben tot commerciële investeerders en die geen of onvoldoende overheidssteun krijgen.


Kijk ook naar (andere) organisaties die zich bezighouden met "sociaal investeren".Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.