Sociaal en Cultureel Ondernemen


Met Sociaal en Cultureel Ondernemen wordt het streven aangeduid van organisaties, ondernemingen en individuen die zich inzetten voor het realiseren van duurzame maatschappelijke/culturele projecten, activiteiten en verbeteringen gericht op het welzijn van "people" en "planet" op het gebied van zorg, sport & recreatie, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, natuur & milieu en ontwikkelingssamenwerking en dit willen doen op een financieel duurzame manier.

Nederland kent een breed maatschappelijk/cultureel middenveld van dit soort initiatieven zoals stichtingen en verenigingen bv. goede doelen.

Met hun activiteiten willen ze met passie en enthousiasme bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke/culturele projecten en activiteiten dan wel bijdragen aan het oplossen van vraagstukken op deze terreinen en hierbij aantoonbaar "het verschil" maken om zo te komen tot een betere, eerlijke en meer duurzame wereld.

Daarnaast zien we dat een groeiend aantal non-profits gebruik maak van de "markt" en ook dat bedrijven maatschappelijke/culturele doelstellingen aan hun onderneming verbinden (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Sociale/culturele ondernemers genereren eigen inkomsten (zelffinanciering) om zo bijvoorbeeld de afhankelijkheid van grillige geldstromen zoals subsidies en "geefgeld" (donaties) te beperken. Daarbij zijn ze bereid zich specifieke competenties eigen te maken, om risico's te nemen en meetbare doelen te benoemen om ook zo te kunnen volgen of men op de goede weg is.

Men beoogt dus een duurzaam en aantoonbaar maatschappelijk/ cultureel rendement op met een duurzame financiering.

Duurzaamheid van maatschappelijk/cultureel rendement wil zeggen dat de positieve effecten van activiteiten en projecten ook na langere tijd nog aanwezig zijn.


Kunnen wij u helpen ...?
Neemt u dan contact op. Wij willen u in partnership met ValueFactory graag helpen de maatschappelijk/culturele impact die u wilt te kunnen bereiken.

Tips ...
* Wij kunnen u ook helpen met de Inspiratiebijeenkomst "Hoera, geen subsidie meer!"
* Bestel het Handboek voor Cultureel Ondernemen in Nederland. en het Handboek Sociaal Ondernemen Aanraders!
Meer informatie en hulp ...

Kijk hier voor meer informatie over de Inspiratiebijeenkomst "Hoera, geen subsidie meer!"...

Bepaal met de Value Game de waarde van uw dienst of product ...

Kijk ook naar de Facbookpagina "Cultureel Ondernemerschap" ...

Kijk ook naar de informatie van "Social Enterprise" ...

Kijk ook naar de informatie van "Social Impact Factory" ...

Kijk ook naar de informatie van "Social Entrepreneurship Initiative" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.