(Sociaal) Marktonderzoek


Om goed voorbereid en onderbouwd in het sociaal domein te interveniëren, heeft Scholten & Partners het "sociaal marktonderzoek" ontwikkeld. Met een sociaal marktonderzoek verkent men op een gestructureerde manier of een maatschappelijk interventie voldoende onderbouwd en urgent is.

Op deze manier wordt het probleem dat men wil oplossen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleemeigenaren) en de urgentie onder de loep genomen. Het resultaat van het onderzoek levert een onderbouwd en consistent verhaal over waarom uw interventie belangrijk en legitiem is.

De methodiek wordt beschreven in het boek van Marije v.d.Meij (medewerker kwaliteit bij Sociaal Werk Nederland) en Peter Scholten (Scholten&Partners): "Dan ga ik liever op vakantie".

NB. Een aantrekkelijk te gebruiken methodiek is de ValueGame.


Bron en meer informatie ...

Kijk hier voor meer informatie over de uitgave "Dan Ga Ik Liever Op Vakantie" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.