Serviceclubs


Een serviceclub is een vrijwillige non-profitorganisatie waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten om liefdadigheidswerk te doen door metterdaad bij te dragen of door het werven van middelen voor andere organisaties.

Dienstbaarheid
* Een serviceclub is in eerste instantie gericht op haar maatschappelijke missie, hetgeen externe dienstbaarheid wordt genoemd. Ten tweede wordt zijn gekenmerkt door interne dienstbaarheid.
* Leden worden gestimuleerd bij te dragen aan sociale activiteiten, netwerken en mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing. De ideologische motieven van een serviceclub zijn niet per definitie uniek, hoewel de organisaties die wel een meer exclusief beleid hanteren hun leden meer ge√Įdentificeerd zien met hun associatie. Zoals vroeger bijvoorbeeld religieuze organisaties een basis vormden voor sociaalmaatschappelijke instanties als ziekenhuizen, zo doen serviceclubs veel nuttig werk voor goede doelen en voor hun gemeenschap.
* Door hun krachten te bundelen in serviceclubs, kunnen mensen écht verschil maken in de maatschappij.

Verschillende organisaties
Er zijn verschillende organisaties: Fifty-One, Inner Wheel, JCI Nederland, Kiwanis, Ladies’ Circle, Lions, Leo’s, Nederlandsche Tafelronde, Rotaract, Rotary, Soroptimist International en Zonta. Deze zijn aangesloten bij SIN (Serviceclubs In Nederland). SIN staat als aanspreekpunt en verbindende factor in dienst van deze clubs. SIN is in 1974 opgericht en biedt ondersteuning aan ruim 50.000 leden binnen 12 organisaties.

Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.