Non-profit-ondernemen


Non-profit-ondernemen is het door organisaties nastreven en bereiken van niet-financiële resultaten op een efficiënte, creatieve en (financieel) duurzame manier.

Non-profit-ondernemen wordt bovendien gekenmerkt door het van begin tot het eind kritisch doordenken van maatschappelijke interventies en voortdurend verifiëren van de urgentie en resultaten ervan. Daarbij is kennis, kunde en een juiste houding van belang.

Waarom non-profit-ondernemen?
De context van non-profit-organisaties vraagt nieuwe vormen van ondernemerschap. Denk aan de bezuinigingen, diverse wets- en stelselwijzigingen en een veranderde verhouding van de overheid tot het maatschappelijke middenveld. Daardoor is de zorg- en dienstverlening toe aan herziening. Het kan en moet:
* efficiënter en resultaatgerichter;
* minder afhankelijk van 1 financier;
* als netwerkorganisatie en
* met een groter beroep op de "eigen kracht" van burgers.

Kennis en kunde
De veranderingen vragen om nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers in non-profit-organisaties:
* Hoe zet je een goed (sociaal) marktonderzoek op?
* Wat zijn de financieringsmogelijkheden en hoe boor je die aan?
* Hoe profileer je je als maatschappelijke organisatie?
* Hoe zet je prestatiemeting in?

Houding
Ondernemen is een werkwoord. Het vergt naast kennis en inzet van instrumenten, vooral een bepaalde houding. Het zijn de mensen in de praktijk en het management die de benodigde veranderingen op gang brengen.


Kijk verder voor meer informatie op de website van de Stichting ValueFactory ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.