Nederlandse Sport Alliantie


De Nederlandse Sport Alliantie (NSA) is een waardengeoriŽnteerde sportorganisatie die zich richt op het ontwikkelen, vernieuwen en het in de praktijk brengen van een duurzame recreatieve sport- en bewegingscultuur in Nederland.

In de recreatieve sport kan iedereen meedoen, ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd, religie en validiteit. Sporters kunnen zelf een keuze maken waar, met wie en hoe zij de sport willen beleven en beoefenen.

De context waarbinnen sport en bewegen plaatsvindt is veelvormig en dynamisch. Individuen en groepen organiseren zich in gemeenschappen die een duurzaam karakter hebben en hun identiteit ontlenen aan gedeelde waarden en normen.

De NSA respecteert die gemeenschappen en hun identiteit en willen de groepen sporters graag helpen keuzes te maken voor een levenslange en actieve leefstijl.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.