Nederlandse Culturele Sportbond


De sportkoepel NCS werkt vanuit humanistische waarden. Zij wil bijdragen aan een sociaal verbindende en humane samenleving, waarin mensen hun zingeving vinden door sport, spel en bewegen in een menswaardige, sociaal vormende en ontspannende cultuur, sport voor iedereen.

De NCS is een humanistisch ge´nspireerde sportkoepel. Zij heeft als doel het ontwikkelen, vernieuwen en uitvoeren van een recreatieve sport- en bewegingscultuur. Zij bevordert sport voor iedereen (ongeacht geslacht, seksuele voorkeur, cultuur, leeftijd en validiteit). Sporters ervaren vrijheid, zingeving of vorming in hun sport. De NCS werkt daarom aan een sociale en humanistische bestuurs- en sportstijl.

De NCS is aangesloten bij de Nederlandse Sport Alliantie (NSA).


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.