Nederland Cares


We willen de maatschappelijke betrokkenheid van de young professional vergroten. Dit doen we door het aanbieden van flexibel vrijwilligerswerk waarbij de ontmoeting met mensen uit kwetsbare groepen centraal staat.

We sluiten niemand uit, maar richten ons vooral op de young professional. Deze doelgroep heeft vaak een volle agenda, en daardoor geen tijd om zich elke week te committeren aan vrijwilligerswerk. Daarnaast kan in de dagelijkse hectiek van het werkende bestaan het besef dat er méér is op de achtergrond raken.

We creëren op vernieuwende wijze bewustwording en maatschappelijk draagvlak bij generaties die in de toekomst bepalend zijn voor Nederland. Wij bouwen aan een harmonieuze samenleving door het maatschappelijk bewustzijn aan te reiken aan jongere generaties. Dit doen wij door de young professional zich te laten inzetten voor kwetsbare groepen en daarbij te zorgen dat de young professional en de kwetsbare groepen elkaar ontmoeten.

Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.