Movisie


Movisie staat voor "kennis en aanpak van sociale vraagstukken".

Het is een landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein. Wij werken aan een samenleving met veerkracht waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Onze 150 experts ontwikkelen, verzamelen en verspreiden toepasbare kennis en oplossingen voor sociale vraagstukken.

Movisie is georganiseerd rondom vijf actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, Actief burgerschap, Inclusie en diversiteit, Huiselijk en seksueel geweld en Sociale zorg.

Wij ondersteunen, adviseren en werken samen met zorg- en welzijnsaanbieders, burgerinitiatieven, cliëntenorganisaties, vrijwilligers, opleidingen, bedrijven, gemeenten en ministeries. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook naar de speciale website "Sociale Vraagstukken" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.