Milieu Centraal


Door nieuwe ontwikkelingen en verschillen van inzicht hebben consumenten regelmatig te maken met tegenstrijdige informatie over de milieugevolgen van handelingen en aankopen.

Milieu Centraal is een landelijke organisatie die daarvoor vraagbaak is en consumenten praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. De informatie is getoetst door een forum van onafhankelijke deskundigen. Zo help Milieu Centraal u bij het milieubewust leven.

Voor al uw vragen op het gebied van milieubewust leven staat Milieu Centraal voor u klaar. Of het nu gaat om welke verf u het beste kunt gebruiken, of om welke C.V.-installatie het zuinigst is; Milieu Centraal zoekt het voor u uit.

Wie rekening wil houden met het milieu vraagt Milieu Centraal om advies. Zie onderstaand een van de video's.
Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.