Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)


Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), ook wel community investment genoemd, betekent investeren in de (lokale) samenleving door een combinatie van mensen, munten, middelen, massa en media (Prof. dr. Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk, Civil Society en Ondernemingen).

Bij maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) gaat het om het steunen van maatschappelijke initiatieven. Het bekendst is medewerkervrijwilligerswerk. Denk aan een cateraar die jongeren lesgeeft over gezond eten. Of een adviesbureau dat een zorginstelling helpt met het businessplan.

MBO heeft het meeste effect als de activiteiten onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Het levert veel op, zoals: een sociaal imago, naamsbekendheid, trotse medewerkers, beter teamwork, talentontwikkeling van medewerkers en nieuwe marktkansen. Tegelijkertijd helpt het andere mensen vooruit.

MBO is een mooie manier om te starten met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). MVO richt zich op een balans tussen people, planet, profit in de kernactiviteiten van het bedrijf. MBO maakt deel uit van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) en wordt gezien als de praktische, lokale invulling van MVO. NB. Ook via "sponsoring", waarbij sprake is van "tegenprestaties", kan met bedrijven worden samengewerkt.

Vaak wordt er een zogenaamde Beursvloer georganiseerd waar maatschappelijke organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten en samen proberen tot "matches" c.q. samenwerking te komen.
Meer informatie ...

Kijk hier hoe u MBO nog beter kunt inzetten ...

Doe ook eens mee aan een training van "Goede Zaken" ...

Kijk hier voor de relatie tussen Sport en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.