LSA Bewoners


Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk.

Doordat we ons verenigd hebben kunnen wij onze kennis met elkaar delen, onze krachten bundelen, gebruik maken van elkaars netwerk en een sterke lobby voeren richting de lokale en de landelijke politiek.

Met zijn allen houden we goed in de gaten hoe het gaat met de positie van de actieve bewoner. En met de democratische vernieuwing. Wordt er naar bewoners geluisterd bij het bedenken, maken en uitvoeren van beleid? Dit bespreken we niet alleen met elkaar.

We organiseren bijeenkomsten, debatten, we voeren projecten uit, we publiceren en communiceren. Wij gaan onverminderd door met vertellen dat bewoners het vertrekpunt moeten zijn.
Bron en meer informatie ...

Kijk ook naar het project "Beheer Je Buurthuis" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.