HIER Klimaat Neutraal


HIER is de klimaatcampagne van meer dan 40 maatschappelijke organisaties in Nederland die gezamenlijk werken aan de oplossing van het klimaatprobleem omdat al die organisaties de ernstige gevolgen van klimaatverandering nu al in hun werk zien. Zij voeren actie en roepen op tot het kopen van klimaatneutrale producten.

Een klimaatneutraal product biedt u als consument de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem. Het is namelijk energiezuinig (1) en met duurzame energie (2) gemaakt. Alle alsnog vrijgekomen CO2, het broeikasgas dat schadelijk is voor het klimaat, wordt gecompenseerd (3). Dat kan bij voorkeur door het investeren in duurzame energie en energiebesparende projecten.

Het resultaat van deze drie stappen is dat het klimaat helemaal niet belast wordt. Vandaar: ‘klimaatneutraal’.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.