KansenAtlas


'Kleine kansen' slaan op situaties die door burgers worden aangegrepen om gezamenlijk iets te bewerkstelligen:
een betere woonomgeving, een mooie voorstelling, zorg voor anderen, uitdragen van een idee, een ideëel bedrijf, etc.
Allemaal met als kenmerk dat eigen voordeel (baat) en maatschappelijk voordeel (nut) worden gecombineerd. Men creëert als het ware een 'associatie van baat & nut'.

De grote kleine-kansen atlas laat ter inspiratie tal van voorbeelden zien van wat het maatschappelijk burgerinitiatief aan schatten oplevert.


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.