Hoera, geen subsidie meer!


Landelijke, provinciale en lokale maatschappelijke en culturele organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met bezuinigingen en het korten van subsidies.

De Inspiratiebijeenkomst "Hoera, geen subsidie meer!" is bedoeld om hen inzicht te geven in de vele alternatieve vormen van financiering c.q. andere vormen van "zelffinanciering" om zo onafhankelijker van subsidies te worden.

De voordelen op een rij ...
* Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties.
* Meer financiële armslag door extra inkomsten.
* Zelffinanciering kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus meer maatschappelijke en culturele impact te realiseren.
* Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Zo kan het verkopen van diensten en producten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf de naamsbekendheid vergroten.
* Klanten die producten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe leden/donateurs/vrienden en kunnen op deze manier het draagvlak voor de organisatie vergroten.
* De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van producten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, ontwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden.
* Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld.

Meer hulp ...
Niet alleen inzicht in alternatieve (financierings)vormen is belangrijk om het werk goed en duurzaam te kunnen blijven doen. Ook is men geholpen bij het krijgen van antwoorden op de volgende vragen:
- Hoe kunnen we duidelijker aangeven waar onze organisatie voor staat en wat de toegevoegde waarde van de organisatie is voor de samenleving? En kunnen we dit ook goed onderbouwen?
- We beseffen dat we alleen succesvol kunnen zijn als we goed weten wie onze doelgroep is en wat onze concrete doelstellingen zijn. Hoe brengen we deze in kaart? En ... wat hebben ze er voor over?
- We realiseren ons dat specifieke "management"competenties nodig zijn maar welke zijn dit dan en hoe maken we ons deze eigen?
- Wij realiseren ons dat het meten van de resultaten belangrijk is om vooral sturing te geven aan onze activiteiten en weten of we op de goede weg zijn, maar hoe zetten we dit op?
- We hebben moeite om onze ambities, doelen en resultaten te communiceren en te "vermarkten". Met welke instrumenten kunnen we dit verbeteren?


Vaardigheden op dit terrein zijn belangrijk om als "maatschappelijk/culturele organisatie" te kunnen opereren, maar ook van groot belang voor bijvoorbeeld provincies en gemeenten. Zij hebben immers de morele verantwoordelijkheid maatschappelijke/culturele organisaties te leren dus ook op termijn (maatschappelijk/cultureel ondernemerschap) "hun broek op te houden" en hen te steunen in hun bestaan. Immers, zo kunnen ze ook blijven bijdragen aan bijvoorbeeld provinciale en gemeentelijke doelstellingen. En zal men op termijn minder een beroep hoeven te doen op subsidies.

De Inspiratiebijeenkomst "Hoera, geen subsidie meer!" (2 dagdelen) prikkelt dus niet alleen de betreffende organisaties om met "zelffinanciering" aan de slag te gaan en de wijze waarop men tot betere en duurzame resultaten kan komen; ook geeft de bijeenkomst bijvoorbeeld provincies en gemeenten handvatten om dit bij deze organisaties te faciliteren.

Graag lichten wij u e.e.a. verder in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek toe. Dan geven wij u ook het verband aan met Sociaal en Cultureel Ondernemen, Zelffinanciering (Earned Income) en Fondensenwerving.

De docenten zijn Eric Denneman en Peter Scholten die u ook nu al nader kunnen informeren.

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.