Glas


Glas, waar geen statiegeld op zit, kan in glasbakken worden verzameld.

Glas is gemaakt van natuurlijke grondstoffen (zand) en is goed te recyclen. Dit in tegenstelling tot plastic dat veel fossiele brandstoffen (olie) vereist en waarvan het recyclen nog steeds tot magere resultaten leidt.

Glas kan oneindig vaak worden hergebruikt. Het gebruik van glasscherven bij de productie van glas levert een energiebesparing op van circa 25%.
Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.