Fondsenwerving


Als particulier kunt u een wezenlijke bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat kan door organisaties die zich hiervoor inzetten een eenmalige gift te geven of een structurele bijdrage bijvoorbeeld door "vriend" of "donateur" te worden voor een vast bedrag per maand/jaar.

Tal van lokale, regionale en landelijke organisaties zijn met de werving van particuliere gelden actief. Zij benaderen u via een TV- of bioscoopspot, op straat, via een brief, aan de deur (collectebus; zie de rubriek "Collecterooster"), via internet (website, mail) e.d. Let wel of de organisatie betrouwbaar is. Dat is vaak herkenbaar aan het zogeheten CBF-keur (met name bedoeld voor de landelijke goedel doelen). Daarnaast bestaat de organisatie "Nederland Filantropieland".

Natuurlijk kunt u deze organisaties ook helpen door mee te werken aan de organisatie van tal van zogeheten fondsenwervende evenementen zoals veilingen, sponsorlopen, autorallys e.d. Of deze ten behoeve hiervan zelf organiseren!

En ook kunt u nog actiever zijn door bijvoorbeeld uw medewerking te geven aan zo'n organisatie. Men staat vaak te springen om vrijwilligers en het werk is vaak erg dankbaar!

Fondsenwervings-activiteiten passen overigens prima binnen zogenaamde "zelffinanciering".
Met "zelffinanciering" ofwel earned income strategies worden door ondernemende non-profits gegenereerde eigen inkomsten aangeduid, bijvoorbeeld uit de verkoop van diensten of producten, het aangaan van strategische allianties met bedrijven en zogenaamd "passief inkomen" uit investeringen.Kijk eens hier naar de mogelijkheden in de sportsfeer ...

Kijk hier voor een overzicht van alle goede doelen ...

Meer informatie over het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ...

Meer informatie over de organisatie "Nederland Filantropieland" ...

Kijk ook eens naar de uitgave "Geld Verdienen Met Erfgoed" van Jos Cuijpers ...

Kijk naar informatie van de Belastingdienst over "Vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten ...

Zie onderstaande "introductie" van de "online cursus Fondsenwerving" van het VSB Fonds ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.