Fitplein.nl


Fitplein.nl is met meer dan 130.000 bezoekers, 160.000 bezoeken en 294.000 pageviews per maand één van de grootste internet portalen op het gebied van gezond leven dat informatie en inspiratie biedt over elk denkbaar thema in en om fitness, sport, gezond en bewust leven.

Fitplein.nl is het nieuwste internet fitportaal dat informatie en inspiratie biedt over elk denkbaar thema in en om fitness, sport en gezond leven. Dit gaat van gezonde voeding, beweging,vitamines, voedingssupplementen, afslanken tot en met ontspanning thuis.

Fitplein.nl richt zich op de consument die vanuit zelfdiagnose iets willen doen aan hun gezondheid en/of meer informatie zoekt over een gezond(er) leven. Maak nu zelf kennis met de praktische werking van fitplein!


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.