Eric Denneman


Voorheen
Eric Denneman was geruime tijd werkzaam in marketing-, pr-, sponsoring- en managementfuncties binnen landelijke sportbonden en zijn eigen sportadviesbureau SportCompanions BV. Daarnaast actief geweest in de sfeer van magazines in functies als bladconceptontwikkelaar, marketeer, (hoofd-),(eind-)redacteur, acquisiteur, bladmanager en uitgever. Maakte een aantal jaren geleden de overstap naar de wereld van maatschappelijke organisaties waaronder goede doelen als marketeer en director sponsoring met de focus op het ontwikkelen en matchen van samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties en het bedrijfsleven.

Social in Business BV
Had van 2006 t/m 2008 zijn eigen bureau Social in Business BV, Adviesbureau op het gebied van Sociaal en Cultureel Ondernemen. Het bureau steunde organisaties met een maatschappelijk/ ideƫel/cultureel doel bij het realiseren van duurzame maatschappelijke/culturele verbeteringen en activiteiten gericht op het welzijn van "people" en "planet" op het gebied van zorg, sport & recreatie, kunst & cultuur, onderwijs & educatie, natuur & milieu en maatschappelijk en die dit willen doen op een financieel duurzame manier in het kader van "sociaal/cultureel ondernemerschap". Een van de eigen projecten van Social in Business is de website www.fairworld.nl "voor een betere, eerlijke en duurzame wereld". Deze website is nog steeds actief.

Nieuwegein
Denneman was vanaf in juni 2007 t/m juni 2015 in dienst bij de gemeente Nieuwegein als EvenementenCoƶrdinator en Beleidsadviseur Toerisme & Recreatie en vervulde daarnaast ook andere functies zoals Projectleider Nieuwegein Beweegt, Projectleider Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Citymanager/Kwartiermaker en nam initiatieven in de sfeer van Citymarketing en Stadspromotie.

Specialismen
- Marketingcommunicatie
- Evenementen en Congressen
- Citymarketing
- Citymanagement
- Sociaal en Cultureel Ondernemerschap
- Docent
- Zelffinanciering/sponsoring/fondsenwerving
- Ledenwerving
- Forumvoorzitterschap/discussieleider/presentator
- Media (print, internet, radio/tv).

Werkervaringen media specifiek
- Concept-/formuleontwikkeling
- Bladmanagement
- Marketing en Promotie
- Uitgeverschap
- Advertentieacquisitie
- Journalistiek (hoofd-, eindredacteur, redacteur).

"Eric Denneman zijn grootste kracht is zijn creativiteit en het verbinden en enthousiasmeren van (een groep) mensen en organisaties om samen tot een concreet resultaat te komen".


LinkedIn ...

Facebookpagina ...


U kunt mij bellen via 06-53214450 of een mail sturen via dit mailadres.