Energie


Energie is op verschillende manieren op te wekken.


Windenergie
Windenergie is een belangrijke duurzame bron. Wind wordt opgevangen door windturbines en omgezet in energie.

Waterkracht
Ruim tweederde van het aardoppervlak bestaat uit water dat in beweging is. In centrales voor waterkracht of getijdenstromen wordt stroom opgewekt.

Biomassa
Dit is de verzamelnaam voor allerlei organische materialen zoals snoeihout, gras, GFT-afval, sloophout en mest. Bij het verbranden, vergassen of vergisten ervan komt gas vrij waarmee stroom wordt opgewekt.

Zonne-energie
Zonlicht/zonne-energie geven warmte en electriciteit.
* Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van ruimtes of taptwater.
* Een zonnepaneel zet zonne-energie om in electriciteit. Op een zonnepaneel is een groot aantal foto-voltaische cellen gemonteerd.

Geothermische energie
Geothermische energie wordt ook wel grondwarmte genoemd. Dit is energie die wordt gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen de aardoppervlakte en diep in de aarde liggende warmtereservoirs.


Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.