De Waardenvolle Club


Leden, supporters, sponsors, overheden, maatschappelijke organisaties en media verwachten in toenemende mate dat voetbalorganisaties bijdragen aan publieke vraagstukken. Als gevolg dienen voetbalbestuurders en –managers nu ook, naast sportieve, culturele en zakelijke waarden, publieke waarden te creëren. Dit stelt hen voor de nodige problemen.
 
Frank van Eekeren stelt dat in de praktijk zich twee typen voetbalorganisaties aftekenen: de Zakelijke Club, waarin een kritische houding bestaat ten aanzien van publieke waardencreatie, en de Open Club, waar de nadruk op publieke waardencreatie de creatie van sportieve, culturele en zakelijke waarden onder druk zet. Hij voegt een alternatief ideaaltype toe: de Waardenvolle Club. Hierin wordt de centrale dienst (het voetbal) beschouwd als waardencreator – en niet als product of middel – en vindt sturing plaats op basis van verantwoordelijkheid en reflectie.
 
In deze "Waardenvolle" Club, zorgen bestuurders ervoor dat hun club een waardevolle bijdrage levert aan de veranderende samenleving terwijl tegelijkertijd de clubidentiteit behouden blijft.
 
Auteur van het proefschrift Frank van Eekeren gebruikte zijn ervaringen als speler, trainer, adviseur en onderzoeker om een nieuw ideaaltype voetbalclub te ontwerpen.

Kijk ook hier voor 8 tips om jouw sportclub maatschappelijk in de markt te zetten.
Bron en meer informatie ...