Marketing (communicatie)


Om uw ambities goed te communiceren en te "vermarkten" om zo uw doelen en het door u gewenste maatschappelijke of culturele rendement te kunnen bereiken, zijn verschillende instrumenten in te zetten.

Daarbij is het van belang een selectie te maken van verschillende specifieke instrumenten en niet-traditionele technieken binnen een "campagne"concept om zo te komen tot de meest ideale marketing(communicatie)mix.

In het kader van de "communicatie" kunnen verschillende middelen worden ingezet :

* Advertentie
* Buitenreclame
* Campagne
* Folder/brochure
* Free Publicity
* Huisstijl
* Internet(marketing)
* Perscontacten
* Redaktie
* Slagzin/slogan
* Sociale Media
* Tijdschrift/krant
* Virale Marketing
* Vormgeving
* Website
* Werving


"Tegeltjes"wijsheid ...
* Communicatie is zo dicht mogelijk langs elkaar heenpraten".Meer informatie, adviezen en ondersteuning ...

Kijk hier voor "8 tips voor succesvolle marketing" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.