Carpoolen


Carpoolen wil zeggen dat meer werknemers met één auto naar het werk rijden. Als iedereen met de eigen auto naar het werk zou gaan, dan zouden er in de spits 249.000 auto's meer op de weg zijn. Zo besparen carpoolers per werkdag ruim een miljoen liter brandstof en 2,44 kiloton broeikasgassen (CO2). Carpoolen levert naast milieuwinst ook een flinke kostenbesparing op.

Een aantal tips ...
* Carpoolen is vooral aantrekkelijk voor mensen met redelijk vaste werktijden en vaste werkplekken.
* Carpoolen is ook voor zakelijk verkeer een optie. Werknemers kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk naar een zakelijke afspraak gaan. Bedrijven en werknemers kunnen zelf vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
* Carpool in uw vrije tijd bijvoorbeeld samen naar de sportvereniging rijden.

En graag nog even dit ... er is nu een website voor "carpoolen naar festivals en concerten. Samen reizen is goedkoper, gezellig en mindetr belastend voor het milieu. ook steden en organisatoren hebben er belang bij dat de bezoekers zoveel mogelijk samenreizen. Het vermindert zo ook files en overvolle parkeerterreinen.Kijk onderstaand naar de promoclip over carpoolen naar festivals en concerten ...


Bron en meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.