Bedrijven


Bedrijven ontwikkelen in toenemende mate initiatieven om bij te dragen tot het oplossen van problemen in de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Ze willen zo een wezenlijke bijdrage leveren om te komen tot een leefbare samenleving.

Dit doet men niet alleen omdat "stakeholders" dit van bedrijven verwachten maar zeker ook omdat bedrijven inzien dat het realiseren van maatschappelijk en duurzaam rendement ook leidt tot een versterking van hun economische rendement.

Uitingsvormen zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) (vanuit MVO), sociaal ondernemen, social venturing, "duurzaam ondernemen", "maatschappelijke"/sociale sponsoring", "sociale firma's", corporate responsibility e.d.

Bij samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties is het van belang dat deze samenwerkingsvormen logisch en passend zijn en leiden tot het realiseren van elkaars doelstellingen. Projecten met een direct aantoonbaar maatschappelijke impact voor de primaire doelgroep hebben de voorkeur.

Gelijkwaardige en duurzame "zakelijke" samenwerking tussen de maatschappelijke organisatie en het bedrijf is het motto. Samenwerken aan elkaars "doelstellingenrealisatie". Doel is echter steeds te komen tot een gelijkwaardig partnership en voor beide partijen profijtelijke resultaten met maatschappelijk rendement.

Vaak zien we dat bedrijven steunen op basis van hun kernactiviteiten ("core-business") om zich daarmee ook te profileren "als specialist op dat terrein".

Bedrijven en organisaties hebben verschillende motieven om samenwerkingsvormen en allianties met elkaar aan te gaan. In grote lijnen:


Wensen Bedrijven
Merkbeleving - Verhogen naambekendheid/zichtbaarheid - Verbeteren afzet/marktaandeel - Relatiemarketing - Interne motivatie en arbeidscommunicatie - Persoonlijk - Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wensen Organisaties
Geld (sponsoring, afdracht per produkt/dienst, evenement, bedrijfsdonaties, speciale inkomsten door Earned Income) - Lening of garantstelling - Produkten of diensten - Faciliteiten - Mensen/specialisten/ deskundigen - Werving donateurs - Zichbaarheid/naambekendheid/exposure - Imagohulp/-transfer - Partnership.


Tips :
- Sponsoring rendeert, als je het exploiteert.- Bedrijven kunnen ook helpen met een "garantstelling".

Kijk hier voor tips hoe u bedrijven kunt benaderen ...

Kijk hier voor enkele "praktische tips"...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.


Kijk naar de ondersteuningsmogelijkheden van "Sponsormediair" ...