Adopteer een IJsbeer (WNF)


De gemiddelde temperatuurstijging op de Noordpool gaat ongeveer twee keer zo snel als in de rest van de wereld. Hierdoor dreigt het leefgebied van de ijsbeer letterlijk weg te smelten.

Wat gebeurt er met uw bijdrage ...

- Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering.
- Ontwikkelen van maatregelen om zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering.
- Lobby voor meer en grotere beschemde gebieden op de Noordpool.


Meer informatie ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.