Acties & Programma's


Een vereniging (maar ook school of andere soort club) kost geld. Met contributie, subsidies, fondsen en sponsoring komt men weliswaar een heel eind maar vaak zijn deze inkomsten onvoldoende om de kosten te dekken en uitbreiding aan de activiteiten te geven.

Belangrijk is dat u aan de acties en activiteiten brede publiciteit geeft. Benut zoveel mogelijk de eigen communicatiemiddelen zoals website, folders, posters (ook bij bevriende winkeliers!) e.d. en schakel de lokale bladen zoals huis-aan-huisbladen in. Zorg ook steeds voor het vermelden van de resultaten en het bedanken van de ingeschakelde vrijwilligers en meewerkende bedrijven, winkeliers en relaties. En, probeer zoveel mogelijk de activiteiten in de eigen clubkantine (als u die heeft) te laten plaatsvinden omdat u ook zo kunt profiteren van extra inkomsten uit bargebruik en dergelijke.

Er zijn inmiddels tal van fondsenwervende acties gevoerd en bestaan er verschillende kant-en-klaar programma's.

Bij het ontwikkelen van een eigen fondswerfactie kan iedere vereniging een uniek product ontwikkelen. Maar dat vraagt vaak ook extra inspanningen en risicodragende investeringen.
Het doel van fondswerving is het genereren van extra inkomsten, het liefst zonder eigen risico of voorinvesteringen. Voor veel verenigingen is het juist daarom interessant zich aan te sluiten bij een bestaand actieprogramma die deze risico's van u overneemt.

Kijk verder naar de rubrieken hiernaast voor tal van tips en suggesties …Kijk hier naar tal van andere tips ...

Kijk hier naar nog meer mogelijkheden om aan inkomsten te komen ...

Kijk ook eens naar de verschillende "Adoptieprogramma's" ...

Kijk ook voor de rubrieken hiernaast of vul onderstaand uw specifieke zoekwens in.